Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení 

Přijímací řízení

 Základní umělecká škola

Školní 139, 672 01, Moravský Krumlov

Talentové zkoušky na
šk. rok  2024/2025

Informace k zápisu nových žáků do Základní umělecké školy v Moravském Krumlově

·      HUDEBNÍ OBOR:

   Do hudebního oboru přijímáme děti od 5 let  

 Nabízíme tato studijní zaměření: Hra na klavír, akordeon, EKN(keyboard), housle, violoncello, kytara klasická, kytara elektrická, kytara basová, bicí nástroje, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, baskřídlovka, pozoun, zpěv sólový. Možnost zapůjčení nástroje na 1 rok, než si žák pořídí svůj nástroj. Klavír škola nepůjčuje, je možnost si nástroj zapůjčit v půjčovně klavírů. Elektrické klávesy klavír nenahradí, výuka probíhá jiným způsobem.

·      VÝTVARNÝ OBOR

  Do výtvarného oboru přijímáme děti od 5 let

Výuka probíhá formou tříhodinového bloku-jedenkrát týdně. Výtvarný obor nabízí rozmanité techniky-kresba, malba, grafika, keramika, výroba šperků, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura aj. Výtvarný obor má 2 učebny- výtvarný ateliér a keramickou dílnu.

 

·       TANEČNÍ OBOR:

  Do tanečního oboru přijímáme děti od 5 let

Taneční obor nabízí taneční průpravu, současný tanec, lidový tanec, moderní tance. Tento obor má zázemí v tanečním sále.


 

Zápis nových žáků

Zápis nových žáků pro školní rok 2024/2025


Noví žáci jsou přijímáni ke studiu na základě vyplněné přihlášky. Přihlášku je možné podat těmito způsoby:

1. Elektronicky- odkaz je zde -
 https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?uid=k208

Žáci jsou přijímáni ke studiu na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky, na kterou se Vaše dítě nemusí předem připravovat. Zkouška je nastavena k věku Vašeho dítěte, vyučující jsou Vašim dětem velmi nápomocní. Popis zkoušky najdete níže.

Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splnili požadovaná kritéria v rozmezí hodnocení nad 25 bodů.

O přijetí žáka ke studiu jsou zákonní zástupci žáka vyrozuměni na web stránkách školy a také písemně, nejpozději do konce měsíce června.

Žáci, kteří nebyli přijati ke studiu a splnili předpoklady pro vzdělávání, jsou zařazeni do pořadníku, jako náhradníci. V případě uvolnění místa jsou následně přijati ke studiu.

Před zahájením školního roku najdete, na webových stránkách, informace o organizaci školního roku. Sledujte prosím webové stránky