Přijímací řízení

Přijetí Nových žáků

Základní umělecká škola Moravský Krumlov

přijímá od školního roku 2021/2022 nové chlapce a děvčata od 5 let.

 

Vážení rodiče,

jestli uvažujete  o tom, aby se Vaše dítě umělecky vzdělávalo, neváhejte a přijďte společně s dítětem, za námi.

Kde nás najdete: v Moravském Krumlově na ulici Školní č.p. 139 nebo můžete zavolat na tel. číslo 731 926 959. Začínáme 1. 9. 2021. Setkáte se s velmi přívětivým kolektivem i s pestrou nabídkou  uměleckých oborů – je to  obor hudební, výtvarný a taneční.

·     Hudební obor má samostatné učebny, které jsou velmi dobře vybaveny jednak nástroji, ale i dalšími pomůckami.

·     Taneční obor se vyučuje v samostatném sále školy, který se nachází na zahradě školy. Upravená zahrada je součástí školy, na které se pořádají také koncerty.

·     Výtvarný obor disponuje dvěma učebnami- výtvarným ateliérem a keramickou dílnou.


Těší se na Vás kolektiv učitelů ZUŠ.


Odkaz na přihlášku 

https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?uid=k208 Aktualizováno (Neděle, 10 Říjen 2021 17:14)

 

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení

Přijatí žáci HO

Přijatí žáci TO 2021

Přijatí žáci VO 2021


· HUDEBNÍ OBOR:

Do hudebního oboru přijímáme děti od 5 let

Nabízíme tato studijní zaměření: Hra na akordeon, housle, violoncello, kytara klasická, kytara elektrická, kytara basová, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, baskřídlovka, pozoun, zpěv sólový. Možnost zapůjčení nástroje na 1 rok, než si žák pořídí svůj nástroj.

· VÝTVARNÝ OBOR

Do výtvarného oboru přijímáme děti od 5 let

Výuka probíhá formou tříhodinového bloku-jedenkrát týdně. Výtvarný obor nabízí rozmanité techniky-kresba, malba, grafika, keramika, výroba šperků, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura aj.

· TANEČNÍ OBOR:

Do tanečního oboru přijímáme děti od 5 let Taneční obor nabízí taneční průpravu, současný tanec, lidový tanec, moderní tance. Tento obor má zázemí v tanečním sále.


Vladimíra Kočí

ředitelka

Aktualizováno (Neděle, 10 Říjen 2021 17:06)