Informace pro rodiče

Kroužky dětem

Darujeme kroužky dětem na 2. pololetí

Darujeme kroužky dětem je projektem České rady dětí a mládeže, jehož cílem je pomoci rodinám ve finanční tísni s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí a mládeže ve věku 3-18 let. Rodiče mohou získat v rámci jednoho pololetí podporu ve výši až 2000 kč na každé dítě, tedy až 4000 kč za školní rok.

Systém funguje tak, že rodič požádá o příspěvek v podobě voucheru doložením potřebných dokumentů a následně si vybere, kterému poskytovateli máme peníze z voucherů odeslat. Poskytovatel pak obdrží příspěvek na svůj bankovní účet a dítě tak má uhrazenou část nákladů na volnočasovou aktivitu.

Projekt je zaměřen na podporu rodin v ČR, které pobírají “přídavek na dítě”, “příspěvek na péči” či “odměnu pěstouna/ příp. příspěvek při pěstounské péči”. Další skupinou, pro kterou je projekt určen jsou ukrajinské rodiny, pobývající v ČR na základě víza strpění, nebo víza dočasné ochrany.  

O příspěvek lze zažádat pouze přes webové stránky www.darujemekrouzky.cz, kde také naleznete veškeré informace o průběhu žádosti, podmínkách apod.

 

 

Akce červen

10. 6. 2024 - Čtyřruční klavírní večer - 17:00 - taneční sál ZUŠ 

12. 6. 2024 - tř. koncert p. uč. Kratochvíla - Veselé bubnování - 17:00 taneční sál ZUŠ

14. 6. 2024 - tř. koncert p. uč. Ditrichové a Sobotkové - Chvilka s kytarou a flétnou - 16:30 - taneční sál ZUŠ

16. 6. 2024 - Mozartovy děti 

17. 6. 2024 - tř. koncert p. uč. Marešové a Pokoroného - Smyčcový večírek - 17:00 - taneční sál ZUŠ 

19. 6. 2024 - tř. koncert p. uč. Piotrovské - Zahrajme si před prázdninami - 16:30 - taneční sál ZUŠ

21. 6. 2024 - Závěrečný taneční večer - 17:00 - Orlovna Rakšice

26. 6. 2024 - tř. koncert p. uč. Novákové a Kratochvílové - Těšíme se na prázdniny