Soutěže

Úspěchy v roce 2023/2024

Úspěchy krumlovské Základní umělecké školy v soutěžích ve šk. roce 2023/2024

Hudební obor

Hra na kytaru

0.b). kategorie-Rebstócková Linda - 2. místo okresní kolo

-pedagogické vedení- Sobotková Jaroslava

0.c). kategorie - Hlavatý Daniel -2. místo okresní kolo

-pedagogické vedení- Ditrichová Pavla

0.c). kategorie- Kafková Emily 2. místo okresní kolo

-pedagogické vedení Ditrichová Pavla

I. kategorie-Potůček Vojtěch - 3. místo okresní kolo

-pedagogické vedení Sobotková Jaroslava

IV. kategorie - Mondek Matěj- 3. místo okresní kolo

-pedagogické vedení Sklenský Zbyněk

VII. kategorie – Horčica Jan - 3. místo okresní kolo

- pedagogické vedení - Sklenský Zbyněk

Hra na klavír

0. kategorie-Striegler Teodor - 2. místo okresní kolo

-pedagogické vedení Piotrovská Milada

I. kategorie-Juránek Zdeněk -3. místo krajské kolo

-pedagogické vedení Nováková Barbora

I. kategorie-Bauckmannová Sára - 2. místo okresní kolo

-pedagogické vedení Slugeňová Nataša

II. kategorie- Mika Samuel - 1. místo okresní kolo

-pedagogické vedení Piotrovská Milada

II. kategorie-Rebstócková Sofie – 2.místo okresní kolo

-pedagogické vedení Slugeňová Nataša

III. kategorie – Sobotková Lenka- 3. místo okresní kolo

-pedagogické vedení Piotrovská Milada

IV. kategorie – Mika Tadeáš – 3. místo krajské kolo

-pedagogické vedení Hlaváčková Bohdana

Kategorie D(duo)- Janštová Julie a Tichá Klára – 2. místo krajské kolo

-pedagogické vedení Hlaváčková Bohdana a Kratochvílová Dagmar

Kategorie C1 – Horčica Oldřich – klasický zpěv 3. místo krajské kolo

-pedagogické vedení Nováková Barbora

Kategorie C2 – Horčica Oldřich – populární zpěv na mikrofon-2. místo krajské kolo

-pedagogické vedení Nováková Barbora

Taneční soubor Taurus

Kategorie 5.2.1. –I. kategorie –Taurus 12 členů- žáci ZUŠ – 3.místo krajské kolo

-pedagogické vedení- Kratochvíl Karel

 

Výtvarný obor

Výtvarný projekt Těstoviny-IV. Kategorie 1. místo  krajské kolo s postupem do celostátního kola

,,Ledňáček se kouká do krajiny,, Příroda kolem nás - Štěpanovská Klára- ČU

,,Komáček,,-komiksová soutěž - Nitsah Harel-3. místo

-pedagogické vedení - Lopraisová Markéta

 

GRATULUJEME!!!

Vladimíra Kočí-ředitelka

 

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování a předávání osobních údajů dětí a žáků pro potřeby pořadatele při přihlašování dětí a žáků do soutěží.

Správcem Vašich osobních údajů je Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov, Školní 139, 672 01, Moravský Krumlov.

1. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – pro účely plnění smlouvy.

2. Osobní údaje Vašich dětí v nezbytném rozsahu, jméno, příjmení, věk třída a název školy mohou být předávány organizátorům akcí, např. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a dalším spolupracujícím partnerům.

3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu trvání soutěže, jejího průběhu a vyhodnocení výsledků.  Po ukončení trvání smlouvy (Přihlášky do soutěže) budou Vaše osobní údaje dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

4. Další potřebné informace o Vašich právech se správou osobních údajů naleznete na webových stránkách školy www.zusmkrumlov.cz v rubrice Ochrana osobních údajů.