Soutěže

Úspěchy žáků 2019/20

Úspěchy krumlovské Základní umělecké školy

ve školním roce 2019/2020

Národní soutěž ZUŠ vyhlášena MŠMT ve hře na klavír, ve hře na kytaru sólo a komorní hře, ve hře na violoncello, v hudebním souboru a ve výtvarném oboru .

Žáci ZUŠ Moravský Krumlov byli v soutěži velmi úspěšní, zde jsou výsledky:

HUDEBNÍ OBOR

· Hra na klavír

I. kategorie- Alžběta Bilanová- 2. místo okresní kolo
-pedagogické vedení- Kristýna Kocábová

II. kategorie-Kristýna Tichá- 3. místo okresní kolo
-pedagogické vedení Nataša Slugeňová

III. kategorie-Milan Pelikán-1. místo okresní kolo
- Sobolová Laura –ČU okresní kolo
-pedagogické vedení- Milada Piotrovská

III. kategorie-Tomáš Kudera-2. místo okresní kolo
-pedagogické vedení- Kristýna Kocábová

IV. kategorie-Zuzana Fodorová –ČU okresní kolo
- Markéta Janderková- ČU okresní kolo
-pedagogické vedení-Nataša Slugeňová

· Hra na kytaru sólo a komorní hra

IV. kategorie -.Josef Pospíšil-3. místo okresní kolo
-Emilie Divišová-3. místo okresní kolo
-pedagogické vedení-Daniel Hlaďo

V. kategorie -Jindřich Weber -1. místo s postupem do krajského kola
-pedagogické vedení- Zbyněk Sklenský

VI. kategorie-Alfréd Wech-2. místo okresní kolo
-pedagogické vedení-Zbyněk Sklenský

II. kategorie- kytarová dua-Josef Pospíšil, Daniel Vespalec-2. místo okresní kolo
-pedagogické vedení-Daniel Hlaďo

· Hra na violoncello

I. kategorie c) – Terezie Řezníčková -1. místo okresní kolo s postupem do kola krajského
-pedagogické vedení-Jaroslava Sobotková

· výtvarný obor

-ocenění ve 14. ročníku výtvarné soutěže ,,MENE TEKEL,, Cesty ke svobodě,,

-věková kategorie nad 16 let- Adéla Bohdanská: název ,,Hrdinka totality,,- získala Cenu poroty

Projekt Jižní Morava

-kategorie MŠ 1 místo Anežka Strnadová.

-kategorie 1.-5. tř. 1. místo Adéla Strnadová - koláž
  2. místo Sofie Velevová , Maya Maříková - komiks
3. místo J. A. Robotková, Ž. M. Rozmahelová –komiks

-kategorie 5.-7 tř. 1. místo Alena Zelníčková
2. místo Viktorie Vejvalková

-pedagogické vedení-Helena Vančurová

GRATULUJEME!!

Vladimíra Kočí-ředitelka

 

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování a předávání osobních údajů dětí a žáků pro potřeby pořadatele při přihlašování dětí a žáků do soutěží.

Správcem Vašich osobních údajů je Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov, Školní 139, 672 01, Moravský Krumlov.

1. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – pro účely plnění smlouvy.

2. Osobní údaje Vašich dětí v nezbytném rozsahu, jméno, příjmení, věk třída a název školy mohou být předávány organizátorům akcí, např. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a dalším spolupracujícím partnerům.

3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu trvání soutěže, jejího průběhu a vyhodnocení výsledků.  Po ukončení trvání smlouvy (Přihlášky do soutěže) budou Vaše osobní údaje dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

4. Další potřebné informace o Vašich právech se správou osobních údajů naleznete na webových stránkách školy www.zusmkrumlov.cz v rubrice Ochrana osobních údajů.


Aktualizováno (Pátek, 29 Březen 2019 12:25)