Aktuality

Domluva rozvrhu

DOMLUVA ROZVRHŮ ZUŠ Moravský Krumlov pro školní rok 2019/2020

Domluva rozvrhů hodin pro školní rok 2019/2020 se domlouvá s vyučujícími osobně a to: v pondělí 2. září a v úterý 3. září 2019 od 10:30 do 16:00 hodin.

U každé učebny budou vyvěšeny seznamy žáků.

Pravidelná výuka hudebního oboru ve hře na nástroj a v sólovém zpěvu začíná podle rozvrhu hodin od středy 4. září 2019.

Pravidelná výuka výtvarného a tanečního oboru a kolektivních předmětů hudebního oboru- hudební nauky, komorní a souborové hry a pěveckého sboru začíná podle rozvrhu hodin od pondělí 9. září 2019.

Informace pro nově přijaté žáky :

· Informativní schůzka se zákonnými zástupci žáka ohledně hudební nauky -2. září uč.č. 7- 15. 00 hod.

· Informativní schůzka se zákonnými zástupci žáka do výtvarného oboru- 2. září

· uč.č. 17 - 15.00 hod.

· Informativní schůzka se zákonnými zástupci žáka do tanečního oboru- 3. září taneční sál - 15.00 hod.

Aktualizováno (Úterý, 02 Červenec 2019 06:46)

 

Výstava na MěÚ M.Krumlov


Aktualizováno (Středa, 19 Červen 2019 07:27)

 

UPOZORNĚNÍ

Důležitá informace!!!


Od 19. 9. 2017 má základní umělecká škola novou e mailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktualizováno (Čtvrtek, 21 Září 2017 10:40)

 

Poděkování

Krumlovská ZUŠKA vyjela koncertovat za dětmi do Ivančic.

Mateřská škola, základní škola a dětský domov Ivančice, příspěvková organizace je zřízena pro výchovu a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně s postižením sluchovým, autismem, těžkými vadami řeči, více vadami. Zahrnuje mateřskou školu, základní školu, základní školu speciální, internát (pro děti, které jsou z větší dálky) a dětský domov (pro děti s nařízenou ústavní výchovou).

Vážíme si možnosti užít si koncert Základní umělecké školy Moravský Krumlov v prostorách naší školy, poněvadž především autisté, kteří tvoří více než polovinu naší klientely, neradi překonávají sociální bariéry v cizím prostředí. Žáci se sluchovým postižením oceňují možnost být nástrojům nablízku, vnímat je celým tělem. A pro všechny celkově je to kulturní zážitek, navíc spojený s celoškolním projektem Československo 100, kde se seznamují i s českým hudebním uměním.

Hudba je pojítkem nejen mezi národy, ale i mezi dětmi s různým nadáním, s různými handicapy. Hudba se cítí a líbí nebo nelíbí. Naši žáci mají díky Vám jedinečnou možnost poznat hudbu zblízka, mít možnost dotknout se nástrojů, obdivovat umění hudebníků – svých vrstevníků.

PaedDr. Miroslava Křupalová

zástupkyně ředitelky pro MŠ, ZŠ a ZŠS

Děkuji tímto za velmi milé přijetí a úžasnou atmosféru, kterou vaše děti vytvořily na našem koncertě. Poděkování patří též všem učitelům, kteří se se svými žáky připravili na koncert, který velice rádi a ochotně zorganizovali.

Na možné další hudební setkání se těší

Vladimíra Kočí- ředitelka

 

Audit familyfriendlycommunity

Více: Představení auditu do médiíí (DOC)

Aktualizováno (Sobota, 13 Únor 2016 10:19)