SRPŠ

Název spolku-Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ Moravský Krumlov (SRPŠ)

Hlavní činnost spolku:

·         aktivní spolupráce se ZUŠ zejména s ohledem na zabezpečení ZUŠ a jejich žáků v oblasti materiální, hospodářské a personální

·         aktivní spolupráce se ZUŠ při zajišťování provozu školy, hygienických podmínek žáků a pedagogického sboru včetně ostatních zaměstnanců

·         aktivní participace na akcích pořádaných ZUŠ

·         pořádání kulturních, vzdělávacích a jiných akcí ve spolupráci se ZUŠ

·         vytváření vzájemně prospěšného propojení mezi ZUŠ, Moravským Krumlovem a regionem

·         propagace činnosti ZUŠ a upevňování dobrého jména školy

·         činnosti, směřující k udržení přátelských vztahů mezi učiteli, ostatními zaměstnanci, žáky, absolventy a příznivci školy

·         pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především k propagaci a rozvíjení činnosti ZUŠ, resp. kulturního a společenského života v Moravském Krumlov a regionu

·         realizace dalších akcí a projektů směřujících k rozvíjení činnosti ZUŠ, resp. kulturního a společenského života v Moravském Krumlově i celého regionu

·         praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni

·         činnosti směřující k ochraně tradic a kulturního dědictví

·         propagace aktivit spolku a osvěta v oblasti činnosti ZUŠ, např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti

·         vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů

·         poradenské a konzultační činnosti

·         účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se ZUŠ, resp. kulturního a společenského života v Moravském Krumlově i celém regionu

·         zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví

Statutární orgán-výbor

·         předseda- Kateřina Kloudová DiS.,

·         místopředseda-Bc. Jana Bauerová

·         hospodář- Anna Dočkalová

SRPŠ má oddělené účetnictví od účetnictví ZUŠ, proto se nedá slučovat s úplatou za vzdělání (školné). Sdružení rodičů a přátel školy se rozhodlo pro platbu příspěvku přes Klasifikaci.

Pokud žák navštěvuje více oborů, příspěvek platí pouze jednou.

CCF 2022/23