SRPŠ

Název spolku-Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ Moravský Krumlov (SRPŠ)

Hlavní činnost spolku:


• aktivní spolupráce se ZUŠ zejména s ohledem na zabezpečení ZUŠ a jejich žáků v oblasti materiální, hospodářské a personální
• aktivní spolupráce se ZUŠ při zajišťování provozu školy, hygienických podmínek žáků a pedagogického sboru včetně ostatních zaměstnanců
• aktivní participace na akcích pořádaných ZUŠ
• pořádání kulturních, vzdělávacích a jiných akcí ve spolupráci se ZUŠ
• vytváření vzájemně prospěšného propojení mezi ZUŠ, Moravským Krumlovem a regionem
• propagace činnosti ZUŠ a upevňování dobrého jména školy
• činnosti, směřující k udržení přátelských vztahů mezi učiteli, ostatními zaměstnanci, žáky, absolventy a příznivci školy
• pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především k propagaci a rozvíjení činnosti ZUŠ, resp. kulturního a společenského života v Moravském Krumlov a regionu
• realizace dalších akcí a projektů směřujících k rozvíjení činnosti ZUŠ, resp. kulturního a společenského života v Moravském Krumlově i celého regionu
• praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni
• činností, směřujících k ochraně tradic a kulturního dědictví
• propagace aktivit spolku a osvěta v oblasti činnosti ZUŠ, např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti
• vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů
• poradenské a konzultační činnosti
• účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se ZUŠ, resp. kulturního a společenského života v Moravském Krumlově i celého regionu
• zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví
Statutární orgán-výbor
• předseda - Mgr. Helena Kohoutková
• místopředseda - Irena Závišková, DiS.
• účetní - Lenka Hyblerová
SRPŠ má oddělené účetnictví od účetnictví ZUŠ, proto se nedá slučovat s úplatou za vzdělání (školné). Sdružení rodičů a přátel školy se rozhodlo pro platbu příspěvku v hotovosti.

Pokud žák navštěvuje více oborů, příspěvek platí pouze jednou.Aktualizováno (Čtvrtek, 14 Březen 2019 18:26)