Výtvarný obor

O studiu

 

Vzdělávání ve výtvarném oboru se člení na:

 

- přípravné studium (PVV) pro děti od 5 let, délka studia 1-2 roky

- základní studium I. stupně pro děti od 7 let, délka studia 7 roků

- základní studium II. stupně pro mládež od 14 let, délka studia 4 roky

- studium pro dospělé od 18 let, délka studia 4 roky

 

 

Výuka výtvarného oboru nabízí studijní zaměření Výtvarnou tvorbu. Toto studijní zaměření zahrnuje vyučovací předměty, jako je plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura. Ve vestibulu školy je průběhem školního roku instalována výstava výtvarných prací všech ročníků. Na závěr školního roku se pořádá pravidelná výtvarná výstava absolventských prací studentů, kteří ukončili první nebo druhý stupeň vzdělávání. Také v tomto oboru získávají studenti řadu ocenění ve výtvarných soutěžích. Studenti, kteří se rozhodnou pro výtvarnou dráhu, jsou paní učitelkou připravováni na přijímací zkoušku na střední nebo vysoké školy s uměleckým zaměřením. Výtvarný obor využívá pro výuku dvě učebny. Jednak výtvarný ateliér, který je vybavený PC a DVD, a dále využívá keramickou dílnu, která disponuje keramickou pecí, hrnčířským kruhem a pecí na šperky.