Taneční obor

O studiu

 

Vzdělávání v tanečním oboru se člení na:

 

- přípravné studium (PTV) pro děti od 5 let, délka studiu 1-2 roky

- základní studium I. stupně pro děti od 7 let - délka studia 7 roků

- základní studium II. stupně pro mládež od 14 let, délka studia 4 roky

- studium pro dospělé od 18 let, délka studia 4 roky

 

Výuka v tanečním oboru nabízí studijní zaměření Taneční tvorba a interpretace. Toto studijní zaměření zahrnuje vyučovací předměty, jako je taneční průprava, současný tanec, lidový tanec, klasická a taneční technika a taneční praxe. Pod vedením paní učitelky prochází studenti komplexní taneční průpravou a všestranným tanečním vzděláním.  Získané dovednosti pak studenti prezentují na tanečních přehlídkách, soutěžích a na různých kulturních akcích pořádaných školou i regionem. Významnou veřejnou prezentací tanečního oboru je celovečerní představení tzv. Závěrečný večer tanečního oboru, konaný již tradičně na krumlovském zámku, na kterém žáci a žákyně předvedou vše, co se za školní rok naučili.

Výuka probíhá v tanečním sále školy, který je vybaven zrcadly, zvukovou aparaturou, baletními tyčemi, pro nácvik klasické baletní techniky, DVD, PC a kvalitní dubovou podlahovou krytinou.