Bezpečnost ve škole

Základní umělecká škola a středisko volného času Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Dodatek č.2 ke ŠŘ

Bezpečnostní zabezpečení školy

Základní umělecká škola, Školní 139, Moravský Krumlov přijala toto bezpečnostní opatření, z důvodu zamezení vstupu a pohybu nepovolaných osob do areálu školy.

· Škola je uzamčena od 7. 00 hod. do 12. 45 hod., každý den

· Škola je přístupná pouze na zazvonění u vstupních dveří, kontrolu osob provádí p. uklízečka

· Od 12. 45 je škola zabezpečena p. vrátnou, která eviduje vstupující osobu v knize návštěv, kdy tato osoba nahlásí svoje jméno a důvod svého vstupu do školy

· Příchod žáků do výuky je hlavním vchodem, které vpouští p. vrátná

· Dohled nad žáky, na chodbách, provádí pověření učitelé

· Rodič, který má zájem navštívit výuku svého dítěte, nahlásí tuto skutečnost p. vrátné, která tuto přítomnost zapíše do knihy návštěv-jméno, příjmení, čas příchodu a čas odchodu

· Rodiče mohou čekat na své děti na chodbě, po kontrole p. vrátné

· Do tanečního sálu procházejí žáci, kteří zde mají výuku, přes hlavní budovu

· V době konání koncertů je dohled zajištěn p. vrátnou nebo zaměstnancem školy, který po ukončení koncertu hlavní vchod ihned uzamyká

· V areálu školy - na zahradě, má škola uzamykatelnou bránu, na zahradu se vstupuje přes hlavní budovu

· Úprava zeleně před i za školou je pravidelná, prostory jsou udržované

· Zaměstnanci školy mají za povinnost nevpouštět cizí osoby do školy


Vladimíra Kočí

ředitelka