Historie školy

Jak se začínalo:

Výuka Hudební školy v Moravském Krumlově byla zahájena v roce 1952. V tomto roce hudbu vyučovali tři učitelé. V prvním školním roce bylo přihlášeno do hudební školy 16 žáků a školní rok končilo 88 žáků.

Velkým zlomem byla v roce 1961 školská reforma, která hudební školy přejmenovala na lidové školy umění.

Protože nedostatek vyučujících byl stále velký a škola nestačila vyhovět zájmu veřejnosti, bylo nutné dojít  k nějakému řešení. Začaly se zřizovat kurzy, nejprve při osvětové besedě a okresním osvětovém domě. Od roku 1963 převzalo kurzy Sdružení rodičů a přátel školy v Moravském Krumlově. Začalo se vyučovat nejprve v kurzech hudebních a od roku 1962 byly hudební kurzy rozšířeny o kurzy výtvarné a taneční.  Do řádného studia se kurzy začlenily v roce 1968 a naše škola se stává tříoborovou.

V roce 1990 dochází k další významné etapě v uměleckém školství, stáváme se základní uměleckou školou.

Až do roku 1993 se škola potýkala s nedostatkem prostor, neměla vlastní budovu, vyučovalo se na národním výboře  a na základních školách ve městě i v regionu. V roce 1993 získává Základní umělecká škola v Moravském Krumlově důstojné útočiště, totiž samostatnou budovu na ul. Školní. Dále v roce 2002 je na zahradě školy postaven sál, kde se vyučuje jednak tanečnímu oboru, ale také slouží pro pořádání koncertů a dalších akcí školy.

Od 1. 7. 2000 získává škola právní subjektivitu, jejím zřizovatelem je Školský úřad Znojmo, v současnosti Jihomoravský Kraj.

Od 1. 7. 2015 dochází k další významné etapě naší školy, Základní umělecká škola byla sloučena s Domem dětí a mládeže Moravský Krumlov.

Léta plynula, přibývalo žáků i učitelů a za těch 65 roků fungující školy jsme vychovali řadu absolventů - umělců nejen amatérských, ale i profesionálů, studujících konzervatoř, JAMU, pedagogickou fakultu, architekturu a další umělecké školy. 

Nyní navštěvuje naši základní uměleckou školu 340 žáků, které vyučuje 18 pedagogických pracovníků. Snahou je mít školu odborníků na správném místě, být útulnou školou s pohodovým zázemím, být školou nových trendů, školou pro každého, školou kolektivního hraní, aktivní moderní školou. Naší snahou je, aby škola byla kulturním přínosem pro Moravský Krumlov a okolí, a těší nás, když je práce nás všech takto chápána.

Vážení rodiče, děkujeme vám za vaše děti, které nám svěřujete do výchovy.

 Snad nejlépe to vystihují slova Jana Wericha :

,,Já mám rád děti a mám k nim úctu, 

protože jsou to lidi

v tom nádherném věku, kdy ještě každý má šanci

stát se slušným člověkem.´´


                                                               ředitelka: Vladimíra Kočí

             Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov, příspěvková organizace

V Moravském Krumlově, leden 2017                                 

Aktualizováno (Středa, 06 Březen 2019 10:47)